Flygande Spaghettimonstret/Flying Spaghetti Monster

Det finns väldigt mycket som skulle kunna sägas om det här. Konflikträdd som jag är, var jag lite tveksam till att publicera det Flygande Spaghettimonstret, för jag vill ju inte stöta mig med någon. Alla får tro på vad de vill så länge de inte skadar någon, tycker jag. Gud, Allah, Ganesh, Tor - eller spaghettimonstret.

This is kind of controversial and I had my doubts about publishing it, as I don't want to offend anyone. But that is just the thing; this shouldn't be more offensive than any other religious attribute. I think everyone has the right to believe whatever they like, as long as it doesn't hurt anyone.Be happy!

Kommentarer