Mössa med samiska flaggan/hat with the Sami flag

Jag fick ett uppdrag för några veckor sedan. En kompis frågade om jag kunde virka en mössa med samiska flaggan på, åt hennes kollega. Det visste jag faktiskt inte om jag skulle kunna, men självklart ville jag ju försöka! Jag googlade flaggan, köpte garn och satte igång. Bortsett från att jag först gjorde flaggan spegelvänd, tycker jag att det gick riktigt bra. Själva flaggan fick inte riktigt den form som jag hade tänkt mig, men jag tycker i alla fall att den blev acceptabel. Hoppas att beställaren också tycker det!

I got a crochet mission a few weeks ago. A friend of mine asked if I could make a hat with the Sami flag on, for her colleague. I actually didn't know if I could do that, but of course I had to try! I googled the flag, bought the yarn and got started. Apart from the mistake of making the flag the wrong way, I think it went pretty well. The flag didn't really get the shape that I had in mind, but still I think it's acceptable. Just hoping that the one who ordered it will agree!
Fel håll! Wrong way!
Den färdiga mössan. The finished hat.
Ritningen. En virkad maska är ju förstås inte lika kvadratisk som de här rutorna... The sketch. A crocheted stitch is not, of course, just as quadratic as these squares...Be happy!

Kommentarer