tisdag 4 april 2017

Glada dumplings/Happy dumplings (gyoza)

En av mina favoriträtter är dumplings, eller gyoza. Så, varför inte virka ett par? Jag skrev till och med ner ett mönster! Väldigt enkelt, men eftersom jag gjorde två var det ju bra att veta hur jag gjorde den första. Man tänker kanske att man kommer ihåg, men det gör inte jag.

One of my favorite dishes is dumplings, or gyoza. So, why not crochet a couple? I even wrote down a simple pattern for them! As I made two, I needed to know how the first one was made. You might think you would remember that, but I don't.Om du provar mönstret och ser något konstigt i det, säg gärna till eller fråga vad jag menar! Och, om du säljer eller publicerar något som du virkat efter mina mönster, berätta då vem som ligger bakom mönstret.

Mönster:

Happy Dumpling 

Virka 7 fm i en magisk ring
2 fm i varje fm (genom båda maskbågarna) - 14 fm
*1 fm, 2 i nästa* - 21 fm
*2 fm, 2 i nästa* - 28 fm
*3 fm, 2 i nästa* - 35 fm
*4 fm, 2 i nästa* - 42 fm
*5 fm, 2 i nästa* - 49 fm
*6 fm, 2 i nästa* - 56 fm

Sätt dit ögon, mun och fyll dumplingen med stoppning innan du stänger den.
Vik på mitten och virka ihop med sm. På tillbakavägen, virka:

*2 hst i samma maska, 1 sm i nästa* hela varvet. Fäst tråden.


If you try this pattern and find anything strange in it, please tell me! Also, if you sell or publish something made from my patterns, please make sure people know who made the pattern.
 
Pattern:

Happy Dumpling

7 sc in a magic ring
2 sc in each sc (through both loops) - 14 sc
*1 sc, 2 in the next* - 21 sc 
*2 sc, 2 in the next* - 28 sc
*3 sc, 2 in the next* - 35 sc
*4 sc, 2 in the next* - 42 sc
*5 sc, 2 in the next* - 49 sc
*6 sc, 2 in the next* - 56 sc 

Attach eyes, mouth and fill your dumpling with stuffing before closing it. Fold it double and close it with ss. On the way back, crochet:

*2 hdc in the same stitch, 1 ss in the next* all the way. Cut off the thread and sew in the ends.
Be happy!